}

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 

  1. a) Χρήση των Cookies.
  2. b) Τυπολογία, σκοπός και λειτουργία των Cookies
  3. c) Πως απενεργοποιούνται τα Cookies από τις κύριες μηχανές πλοήγησης
  4. d) Τι συμβαίνει όταν απενεργοποιούνται τα Cookies

 

  1. α) Χρήση των Cookies από την GOR FACTORY, S.A.

GOR FACTORY, S.A. χρησιμοποιεί "Cookies", και άλλους παρόμοιους μηχανισμούς (εφεξής, Cookies). Τα Cookies είναι αρχεία που αποστέλλονται σε μία μηχανή πλοήγησης μέσω ενός διακομιστή ιστότοπου για να καταχωρίσει τις ενέργειες του χρήστη στον ιστότοπο της GOR FACTORY, S.A. (Εφεξής, οι υπηρεσίες). Ο βασικός σκοπός των Cookies είναι να παρέχεται στο Χρήστη μία πιο γρήγορη πρόσβαση στις επιλεγόμενες υπηρεσίες. Επίσης, τα Cookies εξατομικεύουν τις υπηρεσίες που προσφέρει η GOR FACTORY, S.A., διευκολύνοντας και παρέχοντας σε κάθε Χρήστη y παρέχοντας πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν ή μπορεί να τον ενδιαφέρουν σύμφωνα με τον τρόπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες.

GOR FACTORY, S.A. χρησιμοποιεί Cookies για να εξατομικεύσει και να διευκολύνει στο μέγιστο την πλοήγηση του Χρήστη. Τα Cookies συνδέονται αποκλειστικά με έναν ανώνυμο χρήστη και τον υπολογιστή του και δεν παρέχουν αναφορές που μπορούν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη μηχανή πλοήγησης του για να ενημερώνεται και να απορρίπτει την εγκατάσταση των Cookies που αποστέλλονται από την GOR FACTORY, S.A. χωρίς αυτό να περιορίζει την δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στα περιεχόμενα. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε, ότι σε κάθε περίπτωση, η ποιότητα της λειτουργίας του ιστότοπου μπορεί να μειωθεί.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες που έχουν εγγραφεί ή έχουν συνδεθεί, μπορούν να επωφεληθούν από πιο εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες υπηρεσίες στο προφίλ του, χάρη στο συνδυασμό των αποθηκευμένων δεδομένων στα Cookies με τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τη στιγμή της εγγραφής του. Οι εν λόγω χρήστες εξουσιοδοτούν ρητώς τη χρήση αυτών των πληροφοριών για τον προαναφερόμενο σκοπό, μετ’ επιφυλάξεως του δικαιώματος του να απορρίψει ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των Cookies.

  1. β) Τυπολογία, σκοπός και λειτουργία των Cookies:

Τα Cookies ανάλογα με την παραμονή σας, μπορεί να χωριστούν σε Cookies σύνδεσης ή μόνιμα. Τα πρώτα λήγουν όταν ο χρήστης κλείνει τη μηχανή πλοήγησης. Τα δεύτερα λήγουν όταν ολοκληρώνεται ο σκοπός τον οποίο εξυπηρετούν ή όταν διαγράφονται χειροκίνητα.

Επίσης, ανάλογα με το σκοπό τους, τα Cookies μπορούν να ταξινομηθούν με τον εξής τρόπο:

* COOKIES ΓΕΩ-ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ: Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για να διαπιστώσουν σε ποιες χώρες βρίσκεται η αιτούμενη Υπηρεσία. Αυτό το Cookie είναι απολύτως ανώνυμο χρησιμοποιείται μόνο για να βοηθήσει τον προσδιορισμό του περιεχομένου στην τοποθεσία σας.

*COOKIES ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Τα Cookies εγγραφής δημιουργούνται μόλις ο χρήστης εγγραφεί ή συνδεθεί αργότερα και χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίσουν στις υπηρεσίες με τους εξής στόχους:

          - Να διατηρήσει την ταυτοποίηση του χρήση έτσι ώστε, αν κλείσει μία υπηρεσία, τη μηχανή πλοήγησης ή τον υπολογιστή και σε άλλη στιγμή ή άλλη μέρα συνδεθεί ξανά στην εν λόγω υπηρεσία θα συνεχίσει ταυτοποιημένος διευκολύνοντας έτσι την πλοήγησή του χωρίς να χρειάζεται να ξανά ταυτοποιηθεί. Η λειτουργία αυτή μπορεί να ακυρωθεί αν ο χρήστης πατήσει τη λειτουργία «αποσύνδεση» έτσι ώστε αυτό το Cookie να διαγραφεί και την επόμενη φορά που εισέλθει στην υπηρεσία ο χρήστης θα πρέπει να συνδεθεί με τα στοιχεία ταυτοποίησης.

          - Ελέγχει αν ο χρήστης έχει εξουσιοδότηση για πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για παράδειγμα, για να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό.

 

      

*COOKIES ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Κάθε φορά που ένας χρήστης επισκεφτεί μία υπηρεσία δημιουργεί ένα Cookie στατιστικής ανάλυσης στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτό το Cookie που δημιουργείται μόνο στην επίσκεψη, θα χρησιμοποιηθεί στις επόμενες επισκέψεις των υπηρεσιών της GOR FACTORY, S.A. για την ανώνυμη ταυτοποίηση του επισκέπτη. Οι βασικοί στόχοι είναι:

          - Να επιτρέπει την ανώνυμη ταυτοποίηση των χρηστών που πλοηγούνται μέσω του «Cookie» (αναγνωρίζει μηχανές πλοήγησης και συσκευές όχι άτομα) και για αυτό το λόγο ο κατά προσέγγιση υπολογισμός των επισκεπτών και η τάση τους κατά τη διάρκεια του χρόνου.

          - Να αναγνωρίζει ανώνυμα τα περιεχόμενα με τις περισσότερες επισκέψεις και για αυτό το λόγο πιο ελκυστικά για τους χρήστες

          - Να γνωρίζει αν ο χρήστης που έχει πρόσβαση είναι νέος ή επαναλαμβάνει την επίσκεψη. Σημαντικό: Εκτός κι αν ο χρήστης αποφασίσει να εγγραφεί σε μία υπηρεσία της GOR FACTORY, S.A., το «Cookie» ποτέ δεν θα συσχετιστεί με κάποιο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να τον ταυτοποιήσει. Τα εν λόγω Cookies θα χρησιμοποιούνται μόνο για δικές μας στατιστικές αναλύσεις, οι οποίες βοηθούν στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών στον ιστότοπο.

      

  1. γ)Απενεργοποίηση των Cookies στις βασικές μηχανές πλοήγησης:

 

Κανονικά είναι δυνατό να σταματήσετε την αποδοχή των Cookies της μηχανής πλοήγησης, ή να σταματήσετε την αποδοχή των Cookies από μία συγκεκριμένη υπηρεσία. Όλες οι σύγχρονες μηχανές πλοήγησης επιτρέπουν τη ρύθμιση των Cookies. Οι ρυθμίσεις αυτές συνήθως βρίσκονται στις «επιλογές» ή τις «προτιμήσεις» του μενού της μηχανής πλοήγησής σας.

 

Η GOR FACTORY, S.A. ενημερώνει τον χρήστη με τα βήματα που απαιτούνται για την πρόσβαση στο μενού διαμόρφωσης των cookies και, σε κάθε περίπτωση, της ιδιωτικής πλοήγησης της κάθε μίας βασικής μηχανής πλοήγησης:

       - Internet Explorer: Εργαλεία, Επιλογές Internet, Ιδιωτικότητα, Διαμόρφωση. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τη βοήθεια Microsoft ή τη βοήθεια της μηχανής πλοήγησης.

      - Firefox: Εργαλεία, Επιλογές, Ιδιωτικότητα, Ιστορικό, Εξατομικευμένη διαμόρφωση. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τη βοήθεια του Mozilla ή τη βοήθεια της μηχανής πλοήγησης.

       - Chrome: Διαμόρφωση, προβολή προχωρημένων επιλογών, Ιδιωτικότητα, Διαμόρφωση περιεχομένου. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τη βοήθεια της Google ή τη βοήθεια της μηχανής πλοήγησης.

       - Safari:Προτιμήσεις, Ασφάλεια. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τη βοήθεια της Apple ή τη βοήθεια της μηχανής πλοήγησης.

 

  1. δ) Τι συμβαίνει όταν απενεργοποιούνται τα Cookies:

Κάποιες λειτουργίες των υπηρεσιών απενεργοποιούνται όπως, για παράδειγμα, η διατήρησης της ταυτοποίησης, αποθήκευση των αγορών στο καλάθι αγορών, σε μία υπηρεσία ηλεκτρονικού εμπορίου, λήψη πληροφοριών με προσανατολισμό την τοποθεσία σας ή την απεικόνιση κάποιων βίντεο.

 

Ενημερώσεις και αλλαγές της Πολιτικής Απορρήτου / Cookies

Η GOR FACTORY, S.A. μπορεί να τροποποιήσεις αυτή την πολιτική των Cookies ανάλογα με τις νομικές, κανονιστικές απαιτήσεις, ή με σκοπό την προσαρμογή της εν λόγω πολιτικής στις οδηγίες που δίνονται από τον ισπανικό φορέα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, για αυτό το λόγο οι χρήστες πρέπει να τις διαβάζουν περιοδικά.

Όταν πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές σε αυτή την πολιτική των Cookies, οι χρήστες θα ενημερώνονται είτε μέσω του ιστότοπου ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους εγγεγραμμένους χρήστες.